2010 Oklahoma State vs Nebraska - cockrellsportsphotography