2011 Oklahoma State vs. Nebraska - cockrellsportsphotography